Új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből előállított magas foszfor tartalmú csontszén szilárd fermentációjával

Új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből előállított magas foszfor tartalmú csontszén szilárd fermentációjával

Projekt azonosító: HU09-0114-A2-2016

Projekt időtartama: 2016.05.01. - 2017.04.30.

Projektgazda: 3R-BioPhosphate Kft. (korábbi elnevezés: Terra Humana Tiszta Technológiákat Tervező, Fejlesztő és Kivitelező Kft.

Projekt partner: Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont

Támogatás összege: 64.760.927,-Ft

 

A projekt céljának rövid összefoglalója:

A foszfát a mezőgazdaság stratégiai jelentőségű alapanyaga, melyet az EU >95%-ban importál. Magyarország viszont teljes mértékben kitett, nem rendelkezik saját foszfát alapanyaggal. Az EU kritikus fontosságú nyersanyagnak minősítette 2014-ben, mivel a mezőgazdaságban használt alacsony kadmium és alacsony urántartalmú foszfát ellátásában rövidesen kritikusan kockázatos fennakadás várható, mely jelentős árnövekedést eredményez. A kritikus fontosságú nyersanyagok egyrészt nagy gazdasági jelentőséggel bírnak az EU szempontjából, másrészt érzékenyek az ellátási zavarokra; kitermelésük pedig jelentős környezeti hatásokkal is jár. A fenti okok miatt a kritikus fontosságú foszfor nyersanyag hasznosítása egyike azoknak a kihívásoknak, amelyeket a valóban körforgásos gazdaság felé haladva kezelni kell. Éppen ezért az ásványi foszfát alapú műtrágya újrahasznosított tápanyaggal való kihelyettesítése az Európai Unió "körforgásos gazdaság" cselekvési tervének (COM(2015)614) egyik jelentős célkitűzése. Az egy év időtartamú (2016-05-01 - 2017-04-30 periodus közötti)projekt fő cél ki tűzése új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből előállított magas foszfor tartalmú csontszén szilárd fermentációjával foszfor és nitrogén tápanyagok újrahasznosítása. A kifejlesztésre kerülő magas foszfor tartalmú csontszén szilárd hordozóhoz kötött Trichoderma mikrogomba készítmény alkalmazása a fenti problémákra kínál megoldást, jelentős mértékben hozzájárul a talaj és vízminőség védelméhez, mezőgazdasági eredetű talaj és vízszennyezés mérsékléséhez. A kísérleti fejlesztés projekt fontos eleme az EU EC2003/2003 Ferilizer Regulation revision és több más jogharmonizáció teljes körű és hatékony gyakorlati alkalmazása Magyarországon; célzottan a kis, közepes és családi gazdaságok technikai, gazdasági, jogi és piacképes termelés megvalósításának a támogatására. A projekt keretében a kísérleti fejlesztés a pályázók hatékony együttműködésével valósul meg, a Terra Humana Kft , mint projekt gazda és az MTA TK AKI Környezetkémiai Kutatócsoport (projekt partner) között.

A projekt keretén belül az alábbi környezetbarát termelési biotechnológiai kísérleti fejlesztési célkitűzéseket kívánjuk megvalósítani:

 • A kiindulási csontliszt és az előállított csontszén hordozó analízise. Csontlisztek és csontszenek C,N, H, P analízise. (MTA-TTK)
 • A prototípus készítmény fizikai-kémiai tulajdonságainak meghatározása. (MTA-TTK)
 • A szilárd hordozókhoz kötött mikrobiális készítmény előállítására szolgáló folyadék és szilárd fázisú fermentációs prototípusának és kísérleti modelljének kidolgozása, megvalósítása és kiállítása Kajászón. (3R)
 • Folyadék és szilárd fermentor gépészeti tervezése, építése és telepítése (3R)
 • Folyadék és szilárd fermentor elektromos és elektronikai tervezése, építése és telepítése (3R)
 • A tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő demonstrációs tesztelése és jóváhagyása továbbfejlesztés céljából. (3R)
 • A szilárd hordozóhoz kötött mikrobiális készítmény előállítására szolgáló folyadék és szilárd fázisú fermentációs eljárás paramétereinek kísérleti meghatározása és optimalizálása. Folyadékfázisú (150 liter/batch) és szilárd (250 kg/batch) fermentációs rendszer kisipari léptékű optimalizációja. (3R)
 • Magas foszfor tartalmű csontszén szilárd hordozóhoz kötött mikrobiális készítmény kísérleti prototípusának előállítása. 5000 kg szilárd hordozó alapú prototípus mikrobiális készítmény előállítása Kajászón (3R)
 • Használati kézikönyv készítése végfelhasználók részére (3R)

 

A projekt megvalósításához kapcsolt tevékenységek:

 • Projekt menedzsment szervezet létrehozása és működtetése (3R)
 • Projekt kommunikáció: a projekt eredményeinek bemutatása a végfelhasználók és a nagyközönség felé (3R)

A projekt keretében kifejlesztésre kerülő technológia és termék:

 1. Magas foszfor tartalmú csontszén szilárd hordozóhoz kötött Trichoderma mikrogomba készítmény, mely környezetbarát foszfor tápanyagként közvetlenül és/vagy magas szervesanyag tartalmű komposzthoz keverve hasznosítható a mezőgazdasági termesztésben.
 2. Csontszén N-K készítmény, csontolajból újrahasznosított nitrogén.

A projekt azért nyit új technikai, gazdasági, környezetvédelmi és jogi lehetőségeket, mert ez a 2 termék biztonságosabb, olcsóbb és legfőképpen hatékonyabb, mint minden eddig ismert biotermék az organikus és az alacsony bevitelű kertészeti üzletágakban.

Sajtómegjelenés:

 

BIO-FOSZFÁT Műhelynap és Nyíltnap (2017. március 18) Meghívó>>
BIO-FOSZFÁT Zárórendezvény (2017. április 28.) Meghívó>>

 

A termésnövelő anyagok forgalmazására ás felhasználására vonatkozó új szabályok: 

Az elsődleges élelmiszer-előállítási ágazatnak meg kell felelnie a jövőbeli szabályozási változásoknak, leginkább az Uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályokat tartalmazó rendelet új, 2022 utáni funkcionális előírásainak. 

Az Uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályokat tartalmazó, az európai parlament és az Európai Unió tanácsa által, 2019. június 5-én elfogadott 2019/1009-es számú EK rendelet 2022. július 16-án lép hatályba.

Az új szabályozás kulcselemei az alábbiak:

 • Egy egységes piac létrejön a bio-alapú termésnövelő anyagok részére: Az új rendelet megnyitja a piacot az új, innovatív, szerves termésnövelő anyagok előtt, meghatározva azokat a feltételeket, melyek mellett az adott termékek beléphetnek az egységes piacra.
 • Új előírások lesznek a biztonsággal és a minőséggel kapcsolatban: Az új szabályozások szigorú előírásokat tartalmaznak a biztonságra, minőségre és az EU-ban szabadon forgalmazható valamennyi termésnövelő anyag címkézési követelményeire. A gyártóknak a CE megjelöléshez, be kell bizonyítaniuk, hogy megfelelnek ezeknek a követelményeknek.
 • Az EU-s termésnövelő anyagokat funkció szerinti termékkategóriákra bontják, melyek mindegyikére külön követelmény vonatkozik majd, tekintve a folyamatokat és a mechanizmusokat.Így lehetővé teszik, hogy azok a termékek, melyek különböző alkotóelemekből állnak össze elérhetővé váljanak a piacon, amennyiben a komponensek mindegyike megfelel, annak a kategóriának, amelyhez tartozik.

A legtöbb egyéb termékharmonizációs intézkedéssel ellentétben a 2003/2003-as számú EK rendelet nem akadályozza meg, a nem harmonizált műtrágyák belső piacon való megjelenését.

 • Pontosan ezért, a harmonizált szabályozások csak válaszhatóak lehetnek, ugyanis kizárólag azoknak a termékeknek kell megfelelniük ezeknek az előírásoknak, melyeket növények tápanyagellátásának növelésére, vagy tápanyag-hatékonyságánának javítása érdekében alkalmazunk, továbbá amelyek CE jelöléssel vannak ellátva forgalomba hozatalukkor. Azon termékek esetében, melyek nem CE jelölésű termékek nem szükséges a rendeletben leírtak alkalmazása.